Upozornění pro členskou základnu

 
Dovolujeme si upozornit ty členy, kteří dosud neuhradili členský příspěvek za rok 2020 ve výši 200,- Kč, aby tak učinili nejpozději

do 10. března 2020

na účet spolku Banka CREDITAS 103361570 / 2250. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte ČP a jméno + příjmení. 
 
Zaplacením členského příspěvku získáváte mimo jiné významnou slevu na vložném na seminářích pořádaných ČVTSS.
 
Děkujeme a těšíme se na shledání na některém z nich.