Obce jako zadavatelé veřejných zakázek na projekční činnosti a stavební práce

23.9. 2016 - 23.9. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Akce je motivována řadou informací o komplikacích obcí jako zadavatelů VZ. Z tohoto důvodu jsme, společně se zástupci některých obcí, navrhli obsah semináře. Vedle zásadních informací o novém zákonu o VZ bude jednáno o stávajících zkušenostech obcí a především budou prezentována konkrétní doporučení, jak zakázky zadávat pro právní zajištění maximální úspěšnosti.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přílohy : Pozvánka ke stažení       
Zabezpečovací a telekomunikační systémy pro železnici v roce 2016 - II.

5.10. 2016 - 5.10. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář bude věnován zejména: 1) Zabezpečovacím a telekomunikačním systémům na železnici se zaměřením na moderní řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti. 2) Seznámení odborníků s vlivy na technologická zařízení na železnici, které přináší masívní rozvoj kosmických technologií a miniaturizace výpočetní techniky. Naplňování vysokých nároků uživatelů novými podpůrnými mechanismy, dohledovými systémy a vyšším stupněm automatizace. 3) Seznámení odborníků s rozborem železniční nehody z pohledu použitých zabezpečovacích zařízení, jejich legislativního rámce a použití. Ponaučení z této nehody pro další výstavbu železničních tratí a využití výsledků pro přenos do českého prostředí.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přílohy : Pozvánka ke stažení