Obce jako zadavatelé veřejných zakázek na projekční činnosti a stavební práce

23.9. 2016 - 23.9. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Akce je motivována řadou informací o komplikacích obcí jako zadavatelů VZ. Z tohoto důvodu jsme, společně se zástupci některých obcí, navrhli obsah semináře. Vedle zásadních informací o novém zákonu o VZ bude jednáno o stávajících zkušenostech obcí a především budou prezentována konkrétní doporučení, jak zakázky zadávat pro právní zajištění maximální úspěšnosti. Pozvánku s konkrétním obsahem semináře a s dalšími organizačními informacemi rozešleme do 31.8.2016.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přílohy :