NoTeS ´16 - Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR

9.6. 2016 - 9.6. 2016 Banská Bystrica
X. ročník tradiční mezinárodní konference, která každoročně mapuje aktuální trendy v oblasti elektronických komunikací.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.vus.sk/ses/
Přílohy : Informační list    Pozvánka ke stažení    Anotace přednášek
Příprava na zkoušky autorizovaných osob

28.6. 2016 - 28.6. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Autorizace pracovníků podle zákona č. 360/1992 Sb. je podmíněna jejich potřebnými znalostmi. Z tohoto důvodu pořádá ČVTSS opakovaně dne 28.6.2016 přípravný seminář k autorizačním zkouškám. Význam autorizovaných pracovníků na exponovaných místech ve výstavbě je stále větší. Jejich absence může být příčinou vážných komplikací při projektování a realizaci staveb. Naskýtá se možnost tomu předejít - na podzim letošního roku je plánováno zkušební období autorizace. Pro možnost zapamatování si čerstvých informací, potřebných pro úspěšné zvládnutí zkoušky, je zvolený termín školení velice vhodný. Opět se nám podařilo zajistit jako školitele místopředsedu zkušební komise ČKAIT pro obor Technologická zařízení staveb Ing. Jiřího Klinera, což je předpokladem konkrétního (a k úspěšnému absolvování cíleného) obsahu semináře. Účastníci semináře obdrží jako pomůcku odbornou publikaci, která pro tyto potřeby byla vydána. Vaše přihlášky očekáváme do 23.6.2016.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přílohy : Pozvánka ke stažení