Zabezpečovací a telekomunikační systémy pro železnici v roce 2016 - II.

5.10. 2016 - 5.10. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Seminář bude věnován zejména: 1) Zabezpečovacím a telekomunikačním systémům na železnici se zaměřením na moderní řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti. 2) Seznámení odborníků s vlivy na technologická zařízení na železnici, které přináší masívní rozvoj kosmických technologií a miniaturizace výpočetní techniky. Naplňování vysokých nároků uživatelů novými podpůrnými mechanismy, dohledovými systémy a vyšším stupněm automatizace. 3) Seznámení odborníků s rozborem železniční nehody z pohledu použitých zabezpečovacích zařízení, jejich legislativního rámce a použití. Ponaučení z této nehody pro další výstavbu železničních tratí a využití výsledků pro přenos do českého prostředí.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přílohy : Pozvánka ke stažení       
Budocnost metalických telekomunikačních kabelů

21.10. 2016 - 21.10. 2016 Novotného lávka 5, Praha 1
Ddovolujeme si Vás pozvat na konferenci zabývající se budoucností telekomunikačních metalických sítí v ČR a v SR. Rozsah pokrytého území i dosah metalických sítí do množství domácností a podniků předurčuje tyto sítě k využití i v následujících letech, a to zejména díky použití nových technologií, umožňujících nabídnout jejich uživatelům vysokorychlostní připojení. Akce, kterou pořádáme za podpory společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se bude zabývat přehledem stávajících metalických sítí a technickými možnostmi jejich budoucího uplatnění. Neopomeneme ani roli ČTÚ v opatření na snižování nákladů na budování vysokorychlostních sítí. Konference by měla přispět k aplikaci navržených technických řešení v lokalitách, kde to existence metalických kabelů umožňuje. Účast na konferenci je pro zájemce bezplatná.
e-mail : cvtss@csvts.cz tel : 221 082 286
více na : www.cvtss.cz
Přílohy : Pozvánka ke stažení