Upozornění pro členskou základnu

 
Dovolujeme si upozornit ty členy, kteří dosud neuhradili členský příspěvek za rok 2021 ve výši 200,- Kč, aby tak učinili nejpozději

do 10. března 2021

na účet spolku Banka CREDITAS 103361984 / 2250. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte ČP a jméno + příjmení. 
 
Zaplacením členského příspěvku získáváte mimo jiné významnou slevu na vložném na seminářích pořádaných ČVTSS.
 
Děkujeme a těšíme se na shledání na některém z nich.
 
Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky

Tisková zpráva


Dne 13. června 2018 se sešli odborníci české vědeckotechnické společnosti spojů, odborné pobočky sdělovací a zabezpečovací techniky, aby diskutovali aktuální problematiku „Kolejových obvodů v podmínkách ETCS a nové generace hnacích vozidel". Tuto odbornou diskusi vyvolal stav rušení kolejových obvodů s odvoláváním se na implementaci systému ERTMS (European Rail Traffic Management Systém - evropský systém řízení železniční dopravy) a na interoperabilitu železniční dopravy jako takovou. Pracovní seminář se zabýval porovnáním kolejových obvodů a počítačů náprav, jako prostředků zjišťování volnosti vlakové cesty, v kontextu platné evropské legislativy a návazného ,,Implementačního plánu ERTMS v ČR" (dále NIP ERTMS- národní implementační plán ERTMS), který na podzim loňského roku publikovalo Ministerstvo dopravy ČR. Odborníci se v rámci diskuze shodli, že tento plán před svým schválením neprošel diskuzí v široké odborné veřejnosti a to zejména: Provozní složky správce dopravní cesty, složky odpovědné za přípravu investiční výstavby, včetně projekčních organizací a zejména zástupci dopravců a ideálně i průmyslu. Domníváme se dále, že nebyly podrobeny důkladné analýze výsledky „Pilotního projektu nasazení ETCS v úseku Poříčany - Kolín" a také nebyly zohledněny první provozní zkušenosti z realizace komerčního nasazení ETCS (European Train Control System - evropský vlakový zabezpečovací systém třídy A) v úseku Kolín - Břeclav. Dále se NIP ERTMS nezabývá implementací interoperability na všech tratích železniční sítě, ale pouze na hlavních koridorových tratích. Otázkou tak zůstává, jak řešit opravy a výstavbu na těchto tratích. Je dále zřejmé, že přechodné období zabere určitý čas a je nutno stanovit podmínky jak zajistit provoz a bezpečnost tratí po dobu postupného budování systému ERTMS. Přijetí NIP ERTMS bez diskuse bylo pravděpodobně motivováno snahou připravit legislativní rámec pro čerpání peněz z evropských fondů na modernizaci naší železniční infrastruktury.

Dle názoru zúčastněných odborníků musí naší prioritou být konkurenceschopnost železnice, kde kroky státu jako vlastníka dráhy a správce infrastruktury musí systematicky vést k zajištění udržitelné mobility prostřednictvím kvalitní a kapacitní infastruktury při zajištění systémové bezpečnosti a stabilních podmínek pro podnikání dopravců.
Podmínky pro provozování evropského systému ERTMS a rychlost jeho implementace na naši železniční síť si stanovuje česká republika sama a do EU oznamuje své rozhodnutí. To, že dochází k rozhodnutí, kdy nadále nebudou využívány kolejové obvody znamená, že sami ohrožujeme bezpečnost dopravy v jejím základu. Bez kolejových obvodů nelze provozovat zařízení kontrolující jízdu vlaku, tam kde není nový systém ERTMS ještě nainstalovaný. Hazarduje se zde s lidskými životy za situace, kdy kontinuálně narůstá hustota vlakové dopravy.

Přihlášení

Pamatuj si mě

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si