Individuální členství

 

 1. Individuálním členem může být každý občan ČR starší 18 let. Se souhlasem rady společnosti se může stát členem též cizí státní příslušník.
   
 2. Individuální členství vzniká registrací v pobočce společnosti po schválení členskou schůzí případně registrací přímo u rady společnosti.
   
 3. Individuální členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení, neplacením členských příspěvků, úmrtím nebo vyloučením orgánem, který člena přijal je-li činnost člena v rozporu s povinnostmi individuálního člena.
   
 4. Práva individuálního člena:

  a. podílet se na všech formách činnosti společnosti

  b. využívat výhod vyplývajících z členství ve společnosti

  c. volit a být volen do orgánů společnosti.

   
 5. Povinnosti individuálního člena

  a. dodržovat stanovy a organizační řád společnosti.

  b. platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši.

  c. podporovat zájmy a poslání společnosti a svojí činností a svým jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu v ČR i v zahraničí.

  d. aktivně napomáhat k zvyšování obecné a odborné úrovně ostatních členů společnosti

Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Inzerce

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Přihlášení