Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
si Vás dovoluje pozvat na seminář

Budoucnost venkovních prvků zabezpečovacích zařízení


který se konal 8. září 2021,
v konferenčním sále č. 217 budovy ČSVTS,
Novotného lávka 5, Praha 1

„Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“

 

PREZENTACE PO ROZBALENÍ

 

 

 

Program semináře

    Prezentace Video
 1. Konstrukce železničních výhybek
Ing. Lukáš Raif, DT výhybkárna Prostějov
ZDE ZDE
 2. Výhybky pro Vysokorychlostní tratě (VRT)
Ing. Aleš Halouzka, DT výhybkárna Prostějov
ZDE ZDE
 3. Novinky v zabezpečení výhybek systémy AŽD Praha
Ing. Jiří Hlaváč, AŽD Praha s.r.o. 
ZDE ZDE
 4. Nová konstrukce návěstidel AŽD pro očekávaný rozvoj české železnice
Ing. Petr Ukropec, AŽD Praha s.r.o.
ZDE ZDE
 5. Nová konstrukce výstražníků PZS ve světle nových požadavků
Ing. Josef Štěpánek, AŽD Praha s.r.o.
ZDE ZDE
 6. Koordinace současného použití KO a PočN
Ing. Zdeněk Krůta, AŽD Praha s.r.o.
ZDE ZDE
7. Neohraničené kolejové obvody – řešení pro bezstykovou kolej
Ing. Jiří Konečný, Starmon s.r.o.
ZDE ZDE
8. Kam směřuje vývoj a uspořádání venkovních prvků zabezpečovacích zařízení
Ing. Vladimír Kampík, AŽD Praha s.r.o.
ZDE ZDEProgram semináře bude moderovat Ing. Pavel Anselmi, který je zároveň i jeho odborným garantem.

 

Organizační pokyny a informace:


Seminář bude tentokrát možné absolvovat přímou účastí v přednáškovém sále na Novotného lávce 5 v Praze, nebo jako účastník on-line přenosu z tohoto sálu.

Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro účastníka semináře on-line připojením je 1400,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.

2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 31. 8. 2021 buď na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo můžete využít přihlašovací on-line formulář na stránkách www.cvtss.cz.

3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS banka CREDITAS číslo účtu: 103361570/2250 s uvedením variabilního symbolu 2330421.

4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.

6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.

8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.

 

Organizace semináře se bude řídit aktuálním stavem nařízení souvisejících s Covid-19

Kontaktní osoba:

Jana Magličová, tajemník ČVTSS
tel.: 606 655 250
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.cvtss.cz


Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Inzerce

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Přihlášení