Česká vědeckotechnická společnost spojů
Odborná pobočka sdělovací a zabezpečovací techniky
uspořádala seminář

Moderní telekomunikační systémy na železnici


který se konal
9. března 2022
v konferenčním sále č. 217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

„Seminář byl zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.“

 

Prezentace a video po otevření článku .....

 

 

Program semináře

     

prezentace

 

video

 

    
 

Koncepce datových sítí Správy železnic
Ing. Hora, Správa železnic, s.o.

 

ZDE ZDE  
 

Segmentace datových sítí Správy železnic
Ing. Štrof, SUDOP Praha a.s.

 

ZDE ZDE  
 

Komunikační technologie v dopravě. Celková cena telematické technologie v čase
Ing. Bursch, Westercom s.r.o.

 

ZDE ZDE  
 

Inteligentní vlakové zastávky z pohledu provozovatele na Švestkové dráze
Popovský, AŽD  Praha s.r.o.

 

ZDE ZDE  
 

Elektrická požární signalizace od LITES Liberec
Ing. Szabo, LITES Liberec s. r. o 

 

ZDE ZDE  
 

Radiové systémy na vedlejších tratích
Bc.Borovský MBA, Správa železnic s.o.

 

ZDE ZDE  

 

Program semináře bude moderovat ing. Stanislav Cinádr, který je zároveň i jeho odborným garantem.


Seminář byl věnován:

Stanovení koncepce a uspořádání datových sítí Správy železnic. Jejich členění, dostupnost, zálohování s ohledem na nové požadavky řízení železniční dopravy v rámci implementace evropského systému ERTMS. Komunikační technologie v dopravě od firmy Westercom s.r.o., která dodává technologická zařízení od stejnojmenné švédské společnosti. Pohled na celkovou cenu telematické technologie v průběhu jeho životnosti. Současné možnosti vybavení malých železničních stanic a zastávek moderním sdělovacím a informačním zařízením. Současná nabídka a řešené EPS od firmy LITES Liberec s.r.o.. Aplikace nových požárních norem v rámci ochrany objektů a technologického vybavení železniční infrastruktury. Koncepce nasazování nových radiových systémů na vedlejších tratích Správy železnic ve vztahu na směrnice a nařízení EU, MD ČR a postupu modernizace těchto tratí v příštích 20 letech.

 

Organizační pokyny a informace:

Seminář bude tentokrát možné absolvovat přímou účastí v přednáškovém sále na Novotného lávce 5 v Praze, nebo jako účastník on-line přenosu z tohoto sálu.

Poplatek účastníka na semináři je pro nečlena a neplatícího člena ČVTSS 2.100,- Kč, pro platícího člena ČVTSS 1.600,- Kč, pro účastníka semináře on-line připojením je 1400,- Kč, pro důchodce (kteří jsou členy ČVTSS) 200,- Kč, pro přednášející a organizátory je účast bezplatná.

  1. Žádáme vás nejen o potvrzení účasti, ale i o přijetí této pozvánky na váš email.

  2. Závazné přihlášky na seminář přijímáme do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 2. 3. 2022  pomocí přihlašovacího on-line formuláře na stránkách www.cvtss.cz.

  3. Objednavatel poukáže platbu účastnického poplatku před konáním akce na účet ČVTSS banka CREDITAS číslo účtu: 103361570/2250 s uvedením variabilního symbolu 2330222.

  4. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, je oprávněn vyslat za sebe náhradníka. Při neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

  5. Neuhrazený účastnický poplatek je po skončení akce fakturován na podkladě přijaté závazné přihlášky, případná neúčast závazně přihlášeného účastníka nemá na fakturaci vliv.

  6. Organizační výbor žádá všechny účastníky semináře, aby v rámci diskuze navrhli témata pro příští semináře. Na základě diskuze pak bude možné optimalizovat výběr přednášek dle zájmu účastníků.

  7. Pořadatel si vyhrazuje právo dílčích změn programu akce. Aktuální znění pozvánky včetně případných změn programu bude zveřejňováno na stránkách www.cvtss.cz.

  8. Pořadatel vystaví na požádání členům ČKAIT potvrzení o účasti na vzdělávací akci, nebo potvrdí účast na Registrační list účastníka kreditního programu CŽV.


Organizační pokyny a informace pro účastníky ON-LINE:

On-line přenos semináře bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams nebo Webex případně přenosem na Youtube. Pro připojení je potřebná registrace na webex.com pomocí mailové adresy a hesla, dostatečná přenosová rychlost a vhodné technické vybavení.

V úterý 8.3. od 16.00 bude provedena zkouška připojení dle instrukcí na www.cvtss.cz pro přihlášení. Postup bude zveřejněn na stránkách ČVTSS.


Organizace semináře se bude řídit aktuálním stavem nařízení souvisejících s Covid-19.

Kontaktní osoba:  

Jana Magličová, tajemník ČVTSS

tel.: 606 655 250

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  www.cvtss.cz


Kalendář odborných akcí

Žádné události

Spolupracujeme

 

 

Inzerce

Pro členy

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si

Přihlášení